top of page

Familjen i centrum SiblingsUnited #lvuBert

Hur bedrivs lvu? I praktiken kan man säga lönsamheten ROI vid LVU är 300% dvs det du lägger ut i tid på erbjuda en säng blir du kompenserad av skattebetalarna. Medborgarnas skatt går in i en stor svart sopsäck med hål från alla grenar. Ingen har koll på 40 mil skr. Bara att medicinera barn, låsa in dem i ett rum avböja och blockera alla samtal från föräldrar och familjemedlemmar som bryr sig om barnets bsta och försöker lyfta deras rättigheter och röst på alla Lagens vägar, neka samtal, neka umgänge, neka internet, neka telefon , nea skolan, neka BUP, neka vården, bara isolera barnen så mår Kung Gustav bra. För hade kungen brytt sig om vad som är Barnets Bästa eller BBIC (som saknar kärlek) så hade Viktora eller Silvias stiftelse stöttat oss i SiblingsUnited som försöker midska samhällets problem genom att ge resurser till familjerna. Men kungen står med munkavel på och rör inte ett finger.

Want to read more?

Subscribe to www.siblingsunited.org to keep reading this exclusive post.

Subscribe Now
12 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page